65. Salmon Delight (14 pcs)

Four pieces of salmon sushi, four pieces of salmon sashimi, and spicy salmon roll.

$ 25.95